Επικαιρότητα
Άρθρογραφία
Ψυχαγωγία

Ο ΚΙΓΚ για την 11η Σεπτεμβρίου

"Οι δίδυμοι σωριάστηκαν! Τό γόητρο ΕΠΙΣΗΣ...."

Πέρασαν χρόνοι καί καιροί πού κάποιοι μπουνταλάδες
Όλεθρο και καταστροφή σκόρπισαν και μπελάδες.
Τήν Ιστορία άλλαξε εις τόν Πλανήτη ο ISIS
Οι δίδυμοι σωριάστηκαν! Τό γόητρο ΕΠΙΣΗΣ....

Κωστής Ι.Γ Καλλέργης (ΚΙΓΚ)