Επικαιρότητα
Άρθρογραφία
Ψυχαγωγία

Ο Κρητικός προτιμάει να είναι υπάλληλος, παρά... επιχειρηματίας!

Γ.Ματαλλιωτάκης: Η Αυτοδιοίκηση μπορεί να στηρίξει την εργασία και την επιχειρηματικότητα

"Ο Κρητικός προτιμάει να είναι ένας καλός υπάλληλος σε μια καλή θέση, αναγνωρισμένη και με κύρος, παρά να αναλάβει το ρίσκο να ιδρύσει μια επιχείρηση" - είπε στο ΣΚΑΙ Κρήτης 92,1 ο διδάκτωρ στην ανάλυση δεδομένων, Γιώργος Ματαλλιωτάκης, περιγράφοντας την απαισιοδοξία των Κρητικών σε ό,τι αφορά το "επιχειρείν". Η απαισιοδοξία αυτή καταγράφεται, μεταξύ άλλων, σε Παγκρήτια δημοσκόπηση που διενεργήθηκε υπό την εποπτεία του Γιώργου.I.Ματαλλιωτάκη Διδάκτορα  στην Ανάλυση Δεδομένων και του Κων/νου Ζοπουνίδη καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Οι Κρητικοί θεωρούν ότι όχι μόνο το οικονομικό κλίμα δεν ευνοεί, αλλά και η χώρα είναι αφιλόξενη για την επιχειρηματική δραστηριότητα, είπε ο κ.Ματαλλιωτάκης, εκφράζοντας παράλληλα τη θέση ότι η αυτοδιοίκηση μπορεί να αναλάβει ρόλο στη στήριξη των επιχειρήσεων. "Πρέπει να παρουσιαστεί ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα με συγκεκριμένα βήματα για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και της εργασίας" - είπε χαρακτηριστικά ο κ.Ματαλλιωτάκης.

Γενική εκτίμηση αποτελεί ότι οι υπάρχουσες συνθήκες στην Ελλάδα δεν είναι καθόλου κατάλληλες για την ανάπτυξη και δημιουργία νέων επιχειρήσεων.

Οι ερωτηθέντες στην έρευνα σε ποσοστό 63,4%  υποστήριξαν ότι δε θα δημιουργούσαν δική τους επιχείρηση ή δε θα συνιστούσαν στους γύρω τους κάτι ανάλογο. Αντίθετη άποψη διατύπωσε το 32,2% του δείγματος που βλέπει θετικά τη δημιουργία επιχειρήσεων αυτή την εποχή. Ένδειξη που αντικατοπτρίζει τις γενικότερες ανησυχίες των πολιτών σχετικά με την υπάρχουσα οικονομική κατάσταση και την αβεβαιότητα στον επιχειρηματικό κόσμο και τον τομέα της ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας το 44,2% των πολιτών έχει την άποψη ότι η πορεία των επιχειρήσεων στην περιοχή τους θα είναι καθοδική, αντίθετα σε ποσοστό 11,9% υποστηρίζουν ότι οι επιχειρήσεις στην Κρήτη θα διαγράψουν ανοδική πορεία το επόμενο έτος. Το 40% ισχυρίστηκε ότι οι επιχειρήσεις στην Κρήτη δε θα υποστούν καμία μεταβολή.  

Αναφορικά με την άποψη των πολιτών για τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιχειρήσεις, το 41,6% των ερωτηθέντων υπέδειξε ως το σοβαρότερο πρόβλημα την έλλειψη ρευστότητας, τις ασφαλιστικές εισφορές (22,2%), το 11,6% το παρεμπόριο, και το 10,2% τη γραφειοκρατία. Δεν έλειψαν και εκείνοι που χαρακτήρισαν ως σημαντικότερο πρόβλημα μιας επιχείρησης τον ανταγωνισμό (8%) και (5,3%) τις δυσκολίες δανεισμού.

Σε ό,τι αφορά τον ρόλο του κράτους στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, το 69,2% πιστεύει ότι είναι αρνητικός/ανασταλτικός, ενώ μόλις το 3,6% θετικός. Ένα ποσοστό της τάξεως του 25,1% χαρακτηρίζει ουδέτερο τον ρόλο του κράτους στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.


 

           Μεγάλη πλειοψηφία του δείγματος (66,4%) υποστηρίζει ότι στις σημερινές συνθήκες ανταγωνισμού δεν υπάρχει χώρος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Διαφορετική άποψη φαίνεται να έχει το 32,2% των ερωτηθέντων υποστηρίζοντας ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ανεξάρτητα από τις σημερινές δύσκολες συνθήκες έχουν χώρο να αναπτυχθούν. Στοιχεία που αναδεικνύουν τη γενικότερη απαισιοδοξία των πολιτών για το μέλλον των επιχειρήσεων του νομού τους.
  

          Την τόνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας με επιπλέον επιδοτήσεις και τη στήριξη από το κράτος φαίνεται να επιθυμούν οι πολίτες (71,9%) σε περίπτωση που σκεφτούν να αναλάβουν πρωτοβουλία να αναπτύξουν τη δική τους ιδιωτική επιχείρηση. Αντίθετη γνώμη φαίνεται να έχει το 11,9% που υποστηρίζει ότι οι ιδιώτες πρέπει να στηρίζονται αποκλειστικά στις δικές τους δυνάμεις. Την αποκλειστική στήριξη από το κράτος για τη δημιουργία επιχειρήσεων δήλωσε ότι επιθυμεί το 14,3% του δείγματος.
Η έρευνα επεκτάθηκε και στις προτιμήσεις των πολιτών για την επαγγελματική τους πορεία και αποκατάσταση. Στη σχετική ερώτηση, το 27,7% των πολιτών δήλωσε πως θα προτιμούσαν τα παιδιά τους να γίνουν ελεύθεροι επαγγελματίες, το 7,4% να ακολουθήσουν το επάγγελμα του παραγωγού, το 17,3% των ερωτηθέντων θα ήθελαν τα παιδιά τους να γίνουν δημόσιοι υπάλληλοι, 9,8% επιχειρηματίες, 9,5% ακαδημαϊκοί και 6,5% να ακολουθήσουν καλλιτεχνικά επαγγέλματα. Το 21,7% του δείγματος δεν απάντησε στην ερώτηση.  Ταυτόχρονα σε άλλη ερώτηση της έρευνας,  περίπου ίσως αριθμός ερωτηθέντων (38,5%) θα προτιμούσαν να εργάζονται στο δημόσιο τομέα ή να αναπτύξουν δική τους επιχείρηση, ενώ να εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα εκδήλωσαν προτίμηση σε ποσοστό 17,6%.

Ενδιαφέρον όμως παρουσιάζουν και τα στοιχεία τις δημοσκόπησης που προκύπτουν από άλλη ερώτηση, όπου ένας στους δύο πολίτες περίπου (48,3%) πιστεύει ότι η εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος δεν συμβάλει στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Διαφορετική πεποίθηση φαίνεται να έχει 48% του δείγματος.

Αξιοσημείωτη είναι και η πεποίθηση των πολιτών για την πορεία των πραγμάτων με βάση την εικόνα που έχουν σήμερα για τη χώρα, οι οποίοι εκφράζουν την ανησυχία τους σε αρκετά μεγάλο ποσοστό. Μάλιστα δηλώνουν ότι θα δίσταζαν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά εξαιτίας της παρούσας αβέβαιης οικονομικής κατάστασης σε ποσοστό 66,4%. Το 11,9% του δείγματος θα δίσταζε να αναλάβει επιχειρηματικές πρωτοβουλίες λόγω μεγάλου ρίσκου, ενώ για το 8,9% των ερωτηθέντων αποτελεί μεγάλο εμπόδιο η δυσκολία πρόσβασης σε μεγάλα κεφάλαια.

Σε ερώτηση σχετικά με την καταλληλότητα του οικονομικού περιβάλλοντος και των συνθηκών για ανάπτυξη της αγροτικής επιχειρηματικότητας, οι πολίτες εξέφρασαν την αισιοδοξία τους, αφού σε ποσοστό 54,6% υποστήριξαν ότι στην Κρήτη υπάρχει πρόσφορο έδαφος για επιχειρηματική δραστηριοποίηση και ανάπτυξη τέτοιου είδους πρωτοβουλιών. Αντίθετη άποψη φαίνεται να έχουν το 41,4% των ερωτηθέντων.
 
 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΊΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΌΤΗΤΑ ΈΡΕΥΝΑΣ
 
Η έρευνα διενεργήθηκε υπό την εποπτεία του διδάσκοντα του τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης διδάκτορα  στην Ανάλυση Δεδομένων Γιώργου.I.Ματαλλιωτάκη και του καθηγητή Κων/νου Ζοπουνίδη διευθυντή του εργαστηρίου Ανάλυσης Δεδομένων και Πρόβλεψης.
Η οργάνωση της έρευνας, η ανάλυση  των αποτελεσμάτων έγινε από τον Ματαλλιωτάκη Γεώργιο Διδάκτορα του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Η σύνταξη του ερωτηματολογίου έγινε  από τον διδάκτορα  Γ.I .Ματαλλιωτάκη .

Η  Παγκρήτια αυτή έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο 1-5 Ιουνίου  του 2017.
 
Μέθοδος:Το δείγμα ήταν τυχαίο, στρωματοποιημένο και αντιπροσωπευτικό του σχετικού πληθυσμού, περιελάμβανε 905 νοικοκυριά της Κρήτης και επιλέχθηκε βάσει των σχετικών αναλογιών του πραγματικού πληθυσμού της απογραφής του 2011. Βασίσθηκε σε δομημένο ερωτηματολόγιο και πραγματοποιήθηκαν προσωπικές τηλεφωνικές συνεντεύξεις.
Ηλικίες: από 18 ετών έως 60 +