Επικαιρότητα
Άρθρογραφία
Ψυχαγωγία

Παίρνουν μέτρα για την κακοκαιρία που... έρχεται!

Λήψη αποφάσεων για την Πολιτική Προστασία στη συνεδρίαση του ΣΟΠΠ Ηρακλείου

Την λήψη άμεσων, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων μέτρων για την ασφάλεια των πολιτών από έκτακτα καιρικά φαινόμενα αποφάσισε στην σημερινή του συνεδρίαση, μετά από εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου Ευριπίδη Κουκιαδάκη, το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας Ηρακλείου. Συγκεκριμένα μετά από διάλογο-συζήτηση που έγινε στη συνεδρίαση του ΣΟΠΠ Ηρακλείου στη Περιφέρεια Κρήτης, με την συμμετοχή εκπροσώπων της Αυτοδιοίκησης, Σωμάτων Ασφαλείας, φορέων, εθελοντικών οργανώσεων και εμπλεκόμενων υπηρεσιών αποφασίστηκαν:

Α. ΩΣ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ:

    Το κλείσιμο όλων των «ιρλανδικών γεφυρών» και τη σήμανση όλων των επικίνδυνων σημείων.

    Την ετοιμότητα όλων των συναρμοδίων υπηρεσιών.

    Τη διαρκή κατά το δυνατόν ενημέρωση του κοινού.

Β. ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΑ:

    Τη συζήτηση του θέματος στα αποφασιστικά όργανα της αυτοδιοίκησης.

    Την ακριβή καταγραφή όλων των επικίνδυνων σημείων από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων και των Περιφερειών στο πεδίο (χώρο) ευθύνης τους (ενδεχομένως σε συνεργασία με το Τ.Ε.Ε.)

    Τον προγραμματισμό άμεσων, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων προληπτικών παρεμβάσεων.

Γ. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ:

    Την οριοθέτηση, διευθέτηση και εξυγίανση όλων των υδατορεμάτων, την αποβολή των καταπατητών και την κατεδάφιση όλων, χωρίς καμία εξαίρεση, των αυθαίρετων κατασκευών που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών. 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Ευριπίδης Κουκιαδάκης στη συνεδρίαση του οργάνου στο πλαίσιο της εισήγησης του για την λήψη των παραπάνω αποφάσεων ανέφερε μεταξύ άλλων: «Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μας ενημέρωσε ότι υπάρχει κίνδυνος από νέα έκτακτα καιρικά φαινόμενα, έτσι, αντί της συνήθους τακτικής επικοινωνίας και συνεργασίας που έχουμε μεταξύ μας, έκρινα χρήσιμο να συγκαλέσω εκτάκτως το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, για να λάβουμε πρόσθετα μέτρα για την ασφάλεια των πολιτών. Οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής δεν είναι προ των πυλών, έχουν ήδη γκρεμίσει τα ανύπαρκτα αναχώματα της πολιτικής προστασίας, η οποία επαφίεται στον πατριωτισμό μας, με υπηρεσίες δήμων και περιφερειών πλήρως αποδυναμωμένες, τακτικούς πόρους ανύπαρκτους, διαδικασίες ανάθεσης έργων χρονοβόρες, ενώ κανείς δεν θέλει, πραγματικά και ουσιαστικά να επενδύσει στην πρόληψη, γιατί δεν αποδίδει. Ως Συντονιστικό Όργανο δεν μπορούμε να μελετήσουμε και πολύ περισσότερο να υλοποιήσουμε έργα, οφείλουμε όμως να κάνουμε τις αναγκαίες επισημάνσεις, για τα αποφασιστικά όργανα της Αυτοδιοίκησης, αλλά κυρίως προς το Κεντρικό Κράτος το οποίο, ενώ δεν εξασφαλίζει, ως οφείλει, τα αναγκαία μέσα μας κουνάει το δάκτυλο για τις δικές του αμαρτίες».

Από την πλευρά του ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης στον τομέα Πολιτικής Προστασίας και ΠΑΜ ΠΣΕΑ Γιάννης Λεονταράκης ανέφερε, ότι, για την επερχόμενη κακοκαιρία Περιφέρεια Κρήτης, Δήμοι, Σώματα Ασφαλείας υπηρεσίες και Εθελοντικές οργανώσεις βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα ενώ κάλεσε τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους τηρώντας με «ευλάβεια» της οδηγίες Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση έκτακτων δυσμενών καιρικών φαινομένων.