Επικαιρότητα
Άρθρογραφία
Ψυχαγωγία

Παγκόσμια Ημέρα ΑμΕΑ: Δηλώσεις δημάρχων

Τι σημειώνουν οι δήμαρχοι Ηρακλείου και Μαλεβιζίου, Βασίλης Λαμπρινός και Μενέλαος Μποκέας αντίστοιχα

Δήλωση Δημάρχου Ηρακλείου Βασίλη Λαμπρινού για την «Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία»

Η «Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία» είναι σημείο αναφοράς στον καθημερινό τους αγώνα: για σεβασμό των δικαιωμάτων τους, για ίσες ευκαιρίες, για βελτίωση στην ποιότητα της ζωής τους, και για την ουσιαστική ένταξή τους στους εργασιακούς χώρους. Αποτελεί ευθύνη της Πολιτείας, να υλοποιήσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις και να διασφαλίσει την ισότιμη συμμετοχή όλων των πολιτών στην δημόσια ζωή.

    Με τις τεχνικές μας Υπηρεσίες, –γνωρίζοντας  τα προβλήματα δεκαετιών στο Ηράκλειο–  συνεχίζουμε τις παρεμβάσεις στο ίδιο το περιβάλλον των δρόμων του κέντρου και των συνοικιών του Δήμου, και των εκτός πόλεως περιοχών, στα θέματα της προσβασιμότητας. Με τις κοινωνικές μας Υπηρεσίες, καταβάλλουμε διαρκείς προσπάθειες για την βελτίωση των συνθηκών ζωής των ατόμων με αναπηρία.
Η επικείμενη λειτουργία του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΑμεΑ), του Δήμου Ηρακλείου, προορισμένου για παιδιά με αναπηρία, εφήβους και άτομα με νοητική ή και κινητική αναπηρία, θα συμβάλλει ουσιαστικά προς αυτή την κατεύθυνση.

Δήλωση Δημάρχου Μαλεβιζίου Μενέλαου Μποκέα για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου έκανε την ακόλουθη δήλωση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία:
«Στο Μαλεβίζι δεν χρειαζόμαστε Παγκόσμια Ημέρα για να θυμηθούμε τα Άτομα με Αναπηρία. Δουλεύουμε από την πρώτη στιγμή για ένα τόπο προσβάσιμο σε όλους. Και το καταφέρνουμε βήμα – βήμα.
-Με την κατασκευή́ ραμπών και WC ΑμεΑ στα σχολικά́ κτίρια
-Με τη δρομολόγηση υποδομών πρόσβασης και αναψυχής ΑμεΑ στις παραλίες μας.
-Με νέες θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ αλλά και σημαντικές συνεργασίες για έξυπνες θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ
- Με μελέτες προσβασιμότητας ΑμεΑ σε κάθε έργο υποδομής που προγραμματίζουμε.
-Με το σχεδιασμό́ ολοκληρωμένων προσβάσιμων διαδρομών μέσα από το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
-Με κυκλοφοριακές παρεμβάσεις για κίνηση χωρίς εμπόδια
- Με την ενίσχυση της λειτουργίας του ΚΔΑΠμεΑ
-Με κοινωνικές υπηρεσίες πόρτα - πόρτα
Τα δικαιώματά σας είναι οι υποχρεώσεις μας. Γιατί́ μονό μαζί́ μπορούμε να φτάσουμε μακριά́.»