Επικαιρότητα
Άρθρογραφία
Ψυχαγωγία

Παραθυράκι!

Του ΚΙΓΚ

τόκοι μνημόνια χρέος κιγκ

Οι τόκοι δέ μειώνονται ! 

Το χρέος  παραμένει....

Κι η Χώρα  στά Μνημόνια,

Θά  βρίσκεται δεμένη. 

Ωστόσο κάτι άλλαξε .

Εστω κι αυτό τό λίγο !! 

Καί ο αέρας στή ζωή,

αξίζει καταλήγω......

Σέ φυλακή βρισκόμαστε! 

Ανθρώπινα τά ράκη....

Γι αυτό αποθεώνουμε,

Καί τό παραθυράκι...

 

 

Ρέθυμνο 23/6/2018

Κιγκ