Επικαιρότητα
Άρθρογραφία
Ψυχαγωγία

Στα χωριά δε θα πεινάσουν

Βρήκε, λοιπόν, χόρτα στα χωράφια η Ζαχαρένια Κραουνάκη στις Βρύσες Αμαρίου και τα καθαρίζει για να τα βράσει και να ετοιμάσει «για το τραπέζι της ημέρας».

χόρτα χωριά χορτόπιτες βραστά

Τα άγρια χόρτα δεν λείπουν από τα σπίτια στα χωριά του Ψηλορείτη, όπως σε επάρκεια υπάρχουν και τα άλλα αγαθά της φύσης. Γι αυτό και όσοι κατοικούν ακόμη εκεί, αν και οι ίδιοι πλήττονται από τις δυσκολίες των μέτρων με τα χαράτσια και τους φόρους ακόμη και σε ερείπια, με βεβαιότητα λένε ότι «δεν θα πεινάσουν», γιατί καθένας τους καλλιεργεί ή βγαίνει στη φύση και μαζεύει.

Βρήκε, λοιπόν, χόρτα στα χωράφια η Ζαχαρένια Κραουνάκη στις Βρύσες Αμαρίου και τα καθαρίζει για να τα βράσει και να ετοιμάσει «για το τραπέζι της ημέρας». Και δεν είναι μόνο βραστά! Ορισμένα θα γίνουν και χορτόπιτες…