Επικαιρότητα
Άρθρογραφία
Ψυχαγωγία

Στεγαστική συνδρομή στους πληγέντες από τις πλημμύρες του Οκτωβρίου

Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ

Δημοσιεύτηκε η κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών αναφορικά με την οριοθέτηση των περιοχών και τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες της 15ης Οκτωβρίου 2022.

Η ΚΥΑ αναφέρεται σε περιοχές α) των Δήμων Ηρακλείου, Μαλεβιζίου και Χερσονήσου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, β) του Δήμου Σητείας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου και γ) του Δήμου Χανίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, της Περιφέρειας Κρήτης (ΦΕΚ Β’ 5942/21.11.2022).

Δικαιούχοι στεγαστικής συνδρομής είναι οι ιδιοκτήτες που την ημέρα του συμβάντος έχουν την πλήρη ή την ψιλή κυριότητα κτιρίων που έχουν υποστεί βλάβες από τις πλημμύρες και χρήζουν επισκευής ή ανακατασκευής. Η στεγαστική συνδρομή αποτελείται κατά 60% από δωρεάν κρατική αρωγή και κατά 40% από άτοκο δάνειο. Σε περίπτωση που στον ίδιο ιδιοκτήτη ανήκαν την ημέρα της πλημμύρας περισσότερες της μίας ιδιοκτησίες λειτουργικά ανεξάρτητες ως προς τη χρήση, χορηγείται δωρεάν κρατική αρωγή για όλες τις ιδιοκτησίες σύμφωνα με τα εξής:

i) σε περίπτωση επισκευής, χορηγείται δωρεάν κρατική αρωγή έως το μέγιστο όριο των 150 τ.μ. από το σύνολο του αθροίσματος των εμβαδών των πληγεισών σταθμών των ιδιοκτησιών του. Για τις υπόλοιπες ιδιοκτησίες παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης του συνόλου της στεγαστικής συνδρομής υπό μορφή άτοκου δανείου,

ii) σε περίπτωση ανακατασκευής, χορηγείται δωρεάν κρατική αρωγή έως το μέγιστο όριο των 150 τ.μ. από το σύνολο του αθροίσματος των εμβαδών των ιδιοκτησιών του. Για τις υπόλοιπες ιδιοκτησίες παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης του συνόλου της στεγαστικής συνδρομής υπό μορφή άτοκου δανείου.

Ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, Αρμόδιος για Θέματα Κρατικής Αρωγής και Αποκατάστασης από Φυσικές Καταστροφές, κ. Χρήστος Τριαντόπουλος, δήλωσε σχετικά: «Στο πλαίσιο της εφαρμογής του κυβερνητικού σχεδίου για τη στήριξη και την αποκατάσταση των περιοχών της Κρήτης που επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα της 15ης Οκτωβρίου, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών σχετικά με την οριοθέτηση των πληγεισών περιοχών και τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής. Μέσα από τη στενή συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων και σε συνδιαλλαγή με τις τοπικές κοινωνίες, προχωρούμε με εντατικούς ρυθμούς την υλοποίηση των μέτρων που εξαγγείλαμε, προκειμένου να επανέλθουν οι πλημμυροπαθείς περιοχές στην κανονικότητα, όσο το δυνατόν ταχύτερα».