Επικαιρότητα
Άρθρογραφία
Ψυχαγωγία

Στην Ακαδημία Αθηνών το βιβλίο με τα 8.000 τοπωνύμια

«ΤΟΠΩΝΥΜΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ» του Κωστή Παπαδάκη

τοπωνυμικό επαρχίας αγίου βασιλείου ρεθύμνου παπαδάκης ακαδημία Αθηνών

Με πρωτοβουλία του Δήμου Αγίου Βασιλείου αποστέλλεται το βιβλίο του Κωστή Η. Παπαδάκη «ΤΟΠΩΝΥΜΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ» και το σύνολο των βιβλιοκριτικών που έχουν μέχρι σήμερα δει το φως της δημοσιότητας στον ημερήσιο και περιοδικό τοπικό Τύπο, προς την Ακαδημία Αθηνών, όπως είχε ανακοινωθεί από τον Δήμαρχο κ. Πιπεράκη Ιωάννη, κατά την ημέρα της επίδοσης των σχετικών τιμητικών διακρίσεων.

Η πρωτοβουλία του Δήμου αποσκοπεί στο να τύχει κάποιας διάκρισης το βιβλίο του Κωστή Παπαδάκη από το ανώτατο Πνευματικό Ίδρυμα της χώρας, επειδή θεωρούμε ότι αποτελεί πόνημα ιδιαίτερης επιστημονικής βαρύτητας, όχι μόνο για την περιοχή μας αλλά και για την μελέτη της τοπωνυμικής ονοματοδότησης γενικότερα.