Επικαιρότητα
Άρθρογραφία
Ψυχαγωγία

Στην όγδοη φτάνει η… Αστυνομία

Περί ρακοποσίας

ρακοποσία αστυνομία

Για να περιορίσει την ρακοποσία, φίλος έστειλε στον Αντώνη Πατεράκη στο καφενείο του στον Αφρατέ Αμαρίου, επειδή αγαπά μέχρι… θανάτου τη ρακή, τους κανόνες της πόσης. Και ο Αντώνης τους ανάρτησε ψηλά, πάνω από τις φωτογραφίες και τα σκίτσα, για κάθε συνάδελφο του… ενδιαφερόμενο. Τι γίνεται, λοιπόν, όταν φτάσει κάποιος στις οκτώ ρακές; Η πρώτη φέρνει όρεξη, η δεύτερη υγεία, η τρίτη φέρνει τη χαρά, η τέταρτη ευτυχία, η πέμπτη τη συζήτηση, η έκτη φασαρία, η έβδομη τη συμπλοκή, η όγδοη αστυνομία