Επικαιρότητα
Άρθρογραφία
Ψυχαγωγία

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών της ΚΕΔΕ ο Γιάννης Ταταράκης

Ποια ζητήματα ανέδειξε ο δήμαρχος Αγίου Βασιλείου

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών των ΟΤΑ συμμετείχε ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 23 Ιουνίου στα γραφεία της ΚΕΔΕ.
 
Εκτός από το υψηλό ενεργειακό κόστος και ο αντίκτυπος στις τοπικές κοινωνίες αλλά και στην λειτουργία των ΟΤΑ, συζητήθηκαν και ζητήματα όπως η ενίσχυση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων(ΚΑΠ) κατά 15% από 1η Ιανουαρίου και τα κριτήρια κατανομής τους.
Ο κ. Ταταράκης επισήμανε την ανάγκη επιπλέον ενίσχυσης των  μικρών ορεινών- νησιωτικών Δήμων καθώς τα προβλήματα και οι ανάγκες τους, χρήζουν μια άλλη προσέγγιση και διαφορετική αντιμετώπιση.
 
Επίσης έγινε αναφορά στην ενίσχυση των Δήμων για το αυξημένο ενεργειακό κόστος τους ύψους 70 εκατ. ευρώ για τον Ιούλιο και 30 εκατ. ευρώ για τον Αύγουστο, σύνολο 100 εκατ. ευρώ, τα οποία θα κατανεμηθούν είτε σύμφωνα με τα δεδομένα που αποστέλλουν οι Δήμοι στο ενεργειακό παρατήρειο, είτε με την καταβολή αντίστοιχη του 90% μιας μηνιαίας δόσης των ΚΑΠ.