Επικαιρότητα
Άρθρογραφία
Ψυχαγωγία

Στιγμές του Κρητικού Ζητήματος στο Ρωμηό του Γεωργίου Σουρή

Έκδοση Βικελαίας Δημοτική Βιβλιοθήκης, Ηράκλειο 2020
        … σύντομη παραμονή του Γ. Σουρή στα Χανιά (17.04.1904)

Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται ποιήματα, ολόκληρα ή αποσπάσματα, από την έμμετρη σατιρικοπολιτική εφημερίδα Ο Ρωμηός του Γεωργίου Σουρή, τα οποία αναφέρονται στο Κρητικό Ζήτημα και τις εξελίξεις του από τη δεκαετία του 1880 μέχρι και την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα το 1913. Το ενδιαφέρον μίας τέτοιας ανθολόγησης δε συνίσταται μόνο στην απόλαυση του έμμετρου χρονικού της τελευταίας περιόδου του Κρητικού Ζητήματος, αλλά και στις ενδιαφέρουσες αναπαραστάσεις του εθνικού ζητήματος γενικά και του Κρητικού ειδικά.     Η συνολική σύνθεση αποτελεί ένα ενδιαφέρον πανόραμα του τέλους του 19ου αρχών του 20ου αι., όπου ο αναγνώστης μπορεί να δει
«ζωντανά» πρόσωπα, στιγμιότυπα, ακόμα και χώρους της Αθήνας αλλά και των Χανίων. Στόχος είναι τα πάντα να συμβάλουν στη σάτιρα και όχι μόνο στην ομοιοκαταληξία!

Το βιβλίο ξεκινά με μια γενική εισαγωγή, στην οποία παρουσιάζονται αδρομερώς τα γεγονότα στην Κρήτη από το 1821 μέχρι τη δεκαετία του 1880 και η θέση του Κρητικού Ζητήματος στην πολιτική ζωή της εποχής. Στη συνέχεια παρατίθενται βασικά στοιχεία για το σύγχρονο σατιρικό Τύπο και τη σχέση του με τα εθνικά ζητήματα και βέβαια τα σχετικά με τη σατιρική εφημερίδα Ο Ρωμηός ·ακολουθούν εκτενέστερα οι θεματικές κατηγορίες και τα αναπαραστατικά μοτίβα σχετικά με το Κρητικό Ζήτημα και τις περιμέτρους του, όπως εκτιμάμε ότι αναδεικνύονται μέσα από τα συγκεντρωμένα ποιήματα. Σε φύλλο του 1885 εντοπίζεται η πρώτη αναφορά στον Ρωμηό. Τα ανθολογούμενα ποιήματα παρουσιάζονται με χρονολογική σειρά. Σε κάθε έτος στο οποίο υπάρχει σχετικό ποίημα, προτάσσεται μια σύντομη εισαγωγή με τον τίτλο «Οι εξελίξεις στην Κρήτη», όπου παρουσιάζονται τα σημαντικότερα γεγονότα εκείνου του έτους, τα οποία άλλωστε αποτελούν τη σχετική ειδησιογραφία την οποία καλύπτει και σχολιάζει/ σατιρίζει η εφημερίδα.  Ακολουθεί μια δεύτερη εισαγωγή με τον τίτλο «Οι αναφορές στον Ρωμηό», όπου καταγράφονται τα ποιήματα με παρουσίαση του περιεχομένου τους και των βασικών σχετικών αναπαραστάσεων. Φυσικά αναγκαία κρίθηκε και η καταχώρηση ακόμα ορισμένων ποιημάτων, 23 σκίτσων και ενός απαραίτητου γλωσσαρίου. Τέλος, διευκρινίζουμε ότι η ορθογραφία των ποιημάτων εκτός του πολυτονικού συστήματος, έχει διατηρηθεί.

Μιχάλης Τρούλης
Πρόεδρος Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ρεθύμνου