Επικαιρότητα
Άρθρογραφία
Ψυχαγωγία

Στις 10 Αυγούστου ο 4ος Λαγουδιανός Περίπατος

Με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης 

O Πολιτιστικός Σύλλογος Λαγού, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης διοργανώνουν τον 4ο Λαγουδιανό Περίπατο. Ο περίπατος θα διεξαχθεί την Τετάρτη 10 Αυγούστου 2022, με την έναρξή του να ορίζεται στις 18:30 από το Δημοτικό γήπεδο Καστελλίου ή στις 19:30 από την Μονή Καλλέρη και τον τερματισμό του περιπάτου να πραγματοποιείται στο χωριό Λαγός. 
Αναλυτικότερα η διαδρομή του διατρέχει τους εξής έντεκα (11) σταθμούς:
Α΄ σταθμός   : Το Μέγαρο Χελλάου (περίοδος Γερμανικής κατοχής 1941-1945).
Β΄ σταθμός   : Μαγειρεία Αγγλικής αποστολής (περίοδος Κρητικής Πολιτείας 
                     1898-1913).
Γ΄ σταθμός   : Ναός Αγίου Ισιδώρου (Βυζαντινή Κρήτη, 12ος-15ος αιώνας)
Δ΄ σταθμός   : Μάντρα Κουντήδων (Γερμανική Κατοχή 1941-1945)
Ε΄ σταθμός   : Ιερά Μονή Καλλέργη (ύστερη περίοδος Τουρκοκρατίας, 18ος αιώνας)
ΣΤ΄ σταθμός : Χοντρό Χαράκι (Μεσαιωνική Κρήτη, 15ος αιώνας)
Ζ΄ σταθμός   : Λαξευμένος βράχος, (Αρχαία Κρήτη)
Η΄ σταθμός  : Ναός Αγίας Τριάδος-εσωτερική ξύλινη εικόνα (Ελληνοϊταλικός 
                       Πόλεμος 1940-41)
Θ΄ σταθμός  : Δημοτικό Σχολείο Λαγού (20ος αιώνας)
Ι΄ σταθμός    : Ηρώον πεσόντων Λαγουδιανών (20ος αιώνας)
ΙΑ΄ σταθμός : Ναός Αγίου Γεωργίου (ξύλινες εικόνες και σήμαντρο, βυζαντινή 
                       Κρήτη 12ος -15ος αιώνας και Γερμανική κατοχή 1941-1945)