Επικαιρότητα
Άρθρογραφία
Ψυχαγωγία

Στον Ψηλορείτη πριν 45 χρόνια

Η συγκεκριμένη φωτογραφία προέρχεται από γαμπρό του χωριού και στήθηκαν απέναντι στο φακό έντεκα άνθρωποι.

πλατάνια ψηλορείτης 45 χρόνια

Μια ομάδα κατοίκων στο χωριό Πλατάνια, τη γενέτειρα της Καλλιρόης Παρέν Σιγανού, πριν 45 χρόνια. Ίσως να είναι η πλατεία, εκεί που έδιδαν ραντεβού τα βράδια, όπως συνέβαινε σε πολλούς οικισμούς, «τα λαϊκά δικαστήρια» όπως ονομάζονταν, και έβγαζαν… αποφάσεις για κάθε δρώμενο στην κοινωνία.

Η συγκεκριμένη φωτογραφία προέρχεται από γαμπρό του χωριού και στήθηκαν απέναντι στο φακό έντεκα άνθρωποι. Μέσα στη δικτατορία, το 1968, και όλοι παραδοσιακοί και άνθρωποι του μόχθου…

Καθήμενοι από αριστερά: Γιώργης Χριστοδουλάκης, Μανώλης Σιράγας ή Σιραγομανώλης, Αντώνης Λίτινας ή Τζαμπαρδάνης, Κώστας Ξενικός και Γιάννης Δημητρακάκης ή Αντρεογιάννης.

Όρθιοι στη δεύτερη σειρά: Γιάννης Ξενικός ή Κωνσταντινογιάννης, Γιάννης Λίτινας ή Ντακιάς, Κυριάκος Λίτινας ή Αμερικάνος, Κώστας Χριστοδουλάκης ή Χριστοδουλόκωστας, Μανώλης Βουμβουράκης ή Μπουμπουρομανώλης και Κώστας Δημητρακάκης.