Επικαιρότητα
Άρθρογραφία
Ψυχαγωγία

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αμαρίου

Αυτή την Παρασκευή

Την   Παρασκευή   18-1-2019    και ώρα 19:00 πραγματοποιείται στο Δημαρχείο Αμαρίου η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ. 1 του  Ν.4555/2018, με τα παρακάτω θέματα:

 1. Παράταση  προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ Τ.Κ.

     ΦΟΥΡΦΟΥΡΑ   ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ».

2. Συγκρότηση  Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ    
     ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
     ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΡΟΜΩΝ
     ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ Δ.Ε. ΣΥΒΡΙΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ», προϋπολογισμού  
    105.000,00 €.

3. Συγκρότηση  Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ
     ΕΚΘΕΣΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ  ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
     ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ» προϋπολογισμού 873.000,00 €.

4. Συγκρότηση  Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ-
    ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ  ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ    
    ΠΟΤΑΜΩΝ ΡΕΘΥΜΝΗΣ:1Ο ΥΠΟΕΡΓΟ : ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΤΣΟΥ,
    ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ,  ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΒΟΛΕΩΝΩΝ», με προϋπολογισμό 3.505.500,00 €.

5.  Συγκρότηση  Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Υδροαρδευτικά έργα και υποστη-
     ρικτικές μελέτες, υποέργο 1: Κατασκευή έργων αντιστήριξης κατολισθήσεων και  
     αποκατάσταση σύνδεσης αντλιοστασίων με τα δίκτυα λυμάτων στο έργο: Προστασία  
     Ταμιευτήρα Φράγματος Ποταμών Ν. Ρεθύμνης Δήμου Αμαρίου» προϋπολογισμού      
     38.000,00 €.

6. Συμμετοχή του Δήμου Αμαρίου σε ΦΟΔΣΑ σύμφωνα με το Ν.4555/18.

7. Τροποποίηση του ΟΕΥ(Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας) του Δήμου Αμαρίου για ένταξη  του
    Προγράμματος :«Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανικές  Μονάδες του Δήμου Αμαρίου.

8. Απολογισμός Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Αμαρίου.

9.  Κατανομή πίστωσης στις σχολικές επιτροπές Α/μιας και Β/μιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρίου.

  10.  Διαγραφή τελών.

      11. Αξιολόγηση προσφοράς του ΟΔΔΥ για την προμήθεια 2  καινούργιων αυτοκινήτων από το Δήμο
             Αμαρίου.