Επικαιρότητα
Άρθρογραφία
Ψυχαγωγία

Συσσώρευση σκέψεων και απόψεων σε κείμενα χωρίς όρια

Του Μιχάλη Τρούλη
 

Συσσώρευση σκέψεων και απόψεων, ενίοτε και αντιφατικών, σε κείμενα χωρίς όρια,  κανόνες και φραγμούς.
(Γεώργιος Νικ. Σχορετσανίτης, Παραπατώντας στην βοτσαλωτή ακτή των συγγραφέων.  Εκδόσεις Οδός Πανός. Αθήνα, 2019)

Το βιβλίο είναι δύναμη, με προσθετική ενέργεια στον αναγνώστη. Τον εμπλουτίζει με γνώσεις και τον δυναμώνει με αυτοπεποίθηση. Του διευρύνει τους ορίζοντες. Του αναπτύσσει το κριτικό πνεύμα. Τον κάνει πολύ καλύτερο στη δουλειά του. Προσεκτικότερο και αποτελεσματικότερο, σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής του.  Η δύναμη του βιβλίου αυξάνει όσο διευρύνεται και επεκτείνεται ο κύκλος των λογοτεχνικών επιλογών του, από τον καθένα μας. Κι’ όταν ο αναγνώστης είναι γιατρός,  μάλιστα χειρουργός, ποιητής και δόκιμος λογοτέχνης, όπως ο Γεώργιος Νικ. Σχορετσανίτης, οι επιλογές του είναι απαιτητικότερες.
Ένα δείγμα αυτών των επιλογών καταχωρείται στο βιβλίο του με τον τίτλο ‘Παραπατώντας στην βοτσαλωτή ακτή των συγγραφέων’, από τις Εκδόσεις Οδός Πανός, Αθήνα, 2019. (Πάλι για την Ειρήνη!). Παρουσιάζονται σαράντα  συγγραφείς, μ’ έναν προσωπικό τρόπο, ο οποίος δεν απομακρύνεται απ’ τα  άλλα ομόρριζα κείμενα.  Οι περισσότεροι συγγραφείς ανήκουν στην ξένη και οι λιγότεροι στην ελληνική λογοτεχνία. Η πρόσβαση στους πρώτους και στους δεύτερους φαίνεται πολύ άνετη. Τους ενώνει η αμφίδρομη σχέση στην επαφή τους με το βιβλίο. Απ’ αυτή τη διαδικασία  παίρνουν ερεθίσματα. Σκέπτονται και αναζητούν νέες σχέσεις. Έτσι πηγαίνουν παρακάτω. Ανοίγουν τις πόρτες στο μυαλό των άλλων. Ηρεμούν και χαλαρώνουν. Ακονίζουν και το δικό τους μυαλό. Αφήνουν μακριά το αλτσχάϊμερ.  Βελτιώνουν την ποιότητα του ύπνου. Γίνονται καλύτεροι και οι συγγραφείς και οι αναγνώστες. Καταπολεμούν την κατάθλιψη. Εμπλουτίζουν το λεξιλόγιο… και καλλιεργούν το λόγο, προφορικό και γραπτό.