Επικαιρότητα
Άρθρογραφία
Ψυχαγωγία

Σχολείο της γνώσης

Έμεινε τώρα και πολλά χρόνια από μαθητές το δημοτικό σχολείο Ατσιπάδων, πάνω από την Κοξαρέ του δήμου Αγίου Βασιλείου αφού έμεινε και το χωριό από κατοίκους.

Έμειναν ελάχιστοι σήμερα να το κατοικούν. Όσοι κατοικούν στο παλιό χωριό, μετρημένοι, όμως, γιατί από τότε που… περπάτησε οι περισσότεροι έφυγαν και εγκαταστάθηκαν στον νέο οικισμό, «Νέες Ατσιπάδες» τον ονόμασαν, κάτω στον κάμπο. Τώρα, αφού το σχολείο απορροφήθηκε από το κεντρικό του Σπηλίου, το κτίριο, όπως συμβαίνει και στα περισσότερα χωριά που είχαν την ίδια τύχη, δόθηκε στον τοπικό πολιτιστικό σύλλογο για να καλύπτει κάποιες ανάγκες στις εκδηλώσεις που κάνουν τα καλοκαίρια, στην κάθοδο των αποδήμων. Στη μνήμη όλων μένει, ωστόσο, ότι σε αυτό  το σταθμό της ζωής τους δόθηκε απλόχερα η γνώση και αυτή τους πήγε παραπέρα, στους καιρούς των δυσκολιών και της ανέχειας , και τους καθιέρωσε χρήσιμους…