Επικαιρότητα
Άρθρογραφία
Ψυχαγωγία

Τίμησαν το Ολοκαύτωμα της Λοχριάς

Εκδήλωση μνήμης και τιμής για την 71η επέτειο του Ολοκαυτώματος της Λοχριάς

ολοκαύτωμα λοχριά μνημείο τιμή εκδήλωση

Παρουσία εκπροσώπων των Αρχών του Ρεθύμνου και κατοίκων, γιορτάστηκε στη Λοχριά Αμαρίου η επέτειος από τα 71 χρόνια του ολοκαυτώματος του χωριού απο τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Την εκδήλωση διοργάνωσε ο δήμος Αμαρίου και τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο Νικηφόρος Κρυοβρυσανάκης.

Στις 4 Μαΐου 1944 δυνάμεις των κατακτητών "έζωσαν" τον οικισμό και αφού προχώρησαν σε επιτόπου εκτελέσεις και συλλήψεις ανδρών που τους οδήγησαν στις φυλακές της Αγιάς Χανίων,προχώρησαν σε λεηλασίες και πυρπολήσεις των σπιτιών. Σύμφωνα με την έκθεση διαπιστώσεως ωμοτήτων στην Κρήτη που συνέταξαν οι Ν. Καζαντζάκης, Ι. Καλιτσουνάκης και Ι. Κακριδής, "εις την Λοχριάν εξετέλεσαν εντός του χωρίου και προ των άλλων κατοίκων 3 άνδρας τους Μ.Κ. Μανουσάκην, τον Στ. Ι. Κρυοβρυσανόν και τον Εμμ. Α. Δημητρακάκην. ολοκαύτωμα λοχριά μνημείο τιμή εκδήλωση

Τους δε λοιπούς εφήβους και άνδρας ωδήγησαν εις Μοίρες, όπου τους εφυλάκισαν επί 10 ημέρας. Εξ αυτών εκράτησαν 10, τους οποίους απέστειλαν εις τας φυλακάς της Αγιάς, πλην 2 απολυθέντων, των λοιπών αγνοείται η τύχη. Προφανώς ετυφεκίσθησαν κατά τινα ομαδικήν εκτέλεσιν.

Μεταξύ των απωλεσθέντων υπάρχουν οι 4 αδελφοί Στυλιανός, Κωνσταντίνος, Εμμανουήλ και Νικόλαος Ι. Κρυοβρυσανάκης. Τα γυναικόπαιδα εξετοπίσθησαν, το δε χωρίον, αφού ελεηλατήθη επί 10 ημέρας, επυρπολήθη και ακολούθως ανετινάχθη δι' εκρηκτικών υλών. Από τας 215 οικίας δεν απέμεινε καμμία σώα. Σημειωτέον ότι το χωρίον είχε προηγουμένως θρηνήσει την απώλειαν άλλων 11 ανδρών, συλληφθέντων, εγκλεισθέντων εις την Αγιάν και πνιγέντων καθ΄ον χρόνον μετεφέροντο εις Γερμανίαν..."