Επικαιρότητα
Άρθρογραφία
Ψυχαγωγία

Τα παιδιά και τα περιστέρια…

Στην πλατεία του Αγίου Μηνά

Είναι μια όμορφη εικόνα αυτή στην πλατεία του Αγίου Μηνά, φωτεινή μέρα, που μικρά παιδιά αφήνουν για λίγο το παιχνίδι τους και  με τη βοήθεια μιας κυρίας δίδουν τροφή στα περιστέρια που καθημερινά βρίσκονται εκεί, αναζητώντας τη φροντίδα των ανθρώπων τους. Και είναι, πράγματι, σημαντικό που μικροί… διδάσκονται από αυτές τις ηλικίες!