Επικαιρότητα
Άρθρογραφία
Ψυχαγωγία

Τουρίστες καλοί πελάτες της λαϊκής

Η εικόνα παρουσιάζει  μια οικογένεια ξένων, στη λαϊκή αγορά της Σωχώρας του Ρεθύμνου το περασμένο Σάββατο

Tο έχουν εξακριβώσει οι παραγωγοί και πωλητές των λαϊκών αγορών στις πόλεις της Κρήτης ότι οι τουρίστες που κάνουν τις διακοπές τους, είναι «από τους καλούς πελάτες που προτιμούν και αγοράζουν τα προϊόντα μας…».  Γι' αυτό και εμφανίζονται στις περιοχές που λειτουργούν αυτές οι αγορές και φεύγοντας έχουν στα χέρια τους τσάντες με ντόπια αγαθά. Η εικόνα παρουσιάζει  μια οικογένεια ξένων, στη λαϊκή αγορά της Σωχώρας του Ρεθύμνου το περασμένο Σάββατο. Και φυσικά δεν ήταν μόνο αυτοί που επισκέφθηκαν τη συγκεκριμένη  λαϊκή καθώς σε άλλα σημεία και στους πάγκους των παραγωγών της βρίσκονταν και άλλοι και έδειχναν ενδιαφέρον να κάνουν αγορές…