Επικαιρότητα
Άρθρογραφία
Ψυχαγωγία

Το ασθενοφόρο δημιουργεί ουρά

Μην σου τύχει να περιμένεις για διακομιδή ασθενή

Και αφού είναι το θέμα των… ημερών τα ασθενοφόρα και τα σοβαρά προβλήματα ,με θανάτους ανθρώπων, που αντιμετωπίζουν στην εκπλήρωση των σκοπών τους( ελλιπή σε αριθμό και σε  πληρώματα, πολλά γερασμένα και με άπειρα χιλιόμετρα που μετά βίας κινούνται), είναι στην πόλη του Ρεθύμνου, πρωτίστως, όμως, στην παλιά πόλη, να μην σου τύχει να περιμένεις  στην ουρά για διακομιδή ασθενή. Και εκεί, βέβαια, θα αναμένεις , επιστρατεύοντας  υπομονή και δίχως διαμαρτυρίες, κλάξον και τα συνήθη του νεοέλληνα… Τα αυτοκίνητα, βέβαια, στην οδό Μελισσηνού (φωτογραφία) είναι φυσικό να αναμένουν το πλήρωμα του ασθενοφόρου να μετακινήσει τον ηλικιωμένο ασθενή από τα στενά για να γίνει η διακομιδή. Ευτυχώς, στη γειτονική πόλη, τα περιστατικά που εμφανίζονται καλύπτονται από τα υπάρχοντα αλλά, πάντα, στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου η διέλευση οχημάτων για αντιμετώπιση σοβαρών κινδύνων, γίνεται με μεγάλη δυσκολία, και τις πιο πολλές φορές είναι αδύνατη…