Επικαιρότητα
Άρθρογραφία
Ψυχαγωγία

Το γνώριμο πρόσωπο του Ψηλορείτη

Και οι κτηνοτρόφοι, κυρίως, των χωριών του Αμαρίου νιώθουν ικανοποίηση

Μόνο τον φετινό χειμώνα, τα τελευταία χρόνια, ο Ψηλορείτης απόκτησε τη γνωστή του… φυσιογνωμία και οι κτηνοτρόφοι, κυρίως, των χωριών του Αμαρίου στους πρόποδες του, νιώθουν ικανοποίηση «γιατί ήρθε νερό και η γη θα βγάλει χορτάρι και φυτά  αλλά και τα δέντρα θα δώσουν καρπούς». Όλο το προηγούμενο διάστημα με την παρατεταμένη ανομβρία, οι κάτοικοι, γεωργοί και κτηνοτρόφοι προσεύχονταν να « έρθει νερό με τις βροχές για να μην διψάσουμε και να τραφούν τα ζώα μας». Και οι προσευχές τους εισακούστηκαν και «έπεσε νερό με τα σταμνιά».