Επικαιρότητα
Άρθρογραφία
Ψυχαγωγία

Το κοπέλι στο «γκέτο»

Ο Μιχάλης Τρούλης γράφει για το βιβλίο του Μαρίνου Σπυρ. Γαλανάκη

Το συγγραφικό έργο του Μαρίνου Σπυρ. Γαλανάκη διακρίνεται σε δύο περιόδους      (Α’ και Β’). Η πρώτη εμφάνισή του στα γράμματα συνοδεύεται με το ψευδώνυμο Αρκάδιος Πηγαίος, με το οποίο τον γνώρισα και εγώ, όταν εγκαταστάθηκα μόνιμα στο Ρέθυμνο, στις αρχές τις δεκαετίας του 1970. Τα Χρονογραφήματα, τα Αφηγήματα, τα Διηγήματα, τα Ποιήματα, τα Δοκίμια, τα Κινηματογραφικά Σενάρια, οι Έρευνες και οι Μελέτες τον καθιέρωσαν.
Το πιο πρόσφατο από τα βιβλία του, με τον παραπάνω τίτλο, αφιερωμένο στα παιδιά του, με ένα μπουκέτο άσπρα τριαντάφυλλα, διασώζει το σύνολο των προσωπικών του βιωμάτων, όταν ακόμα ήταν μικρό παιδί, κοπέλι, στο «γκέτο», Πηγή, δίπλα στους Γερμανούς. Ο φόβος ένωνε την οικογένεια και κρατούσε σφιχτά τα μέλη της.                  Οι ομαδικές εκτελέσεις δεν τους τρομοκρατούσαν, τους έφερναν ακόμα πιο κοντά. Το ίδιο και οι διαταγές, αποφασίζουμε και διατάσσουμε! Οι επιτάξεις. Οι συλλήψεις. Οι αγγαρείες. Η Πείνα της Κατοχής, είναι μερικές από τις πολλές στιγμές.
Γενικά ο Μαρίνος Σπυρ. Γαλανάκης, αναφέρεται στο βιβλίο αυτό στα γεγονότα που συνέβησαν, όταν ήταν παιδί στον ευρύτερο χώρο της Πηγής, και διαμόρφωσαν τον χαρακτήρα του ή επέδρασαν θετικά ή αρνητικά στην υγεία, τη σωματική και πνευματική ανάπτυξή του, μέχρι την ένταξή του στην κοινωνία. Μαρτυρίες σημαντικές είναι οι φωτογραφίες, κυρίως οι οικογενειακές, φιλικές, τοπικές και προσωπικές, καθώς και οι προερχόμενες από το διαδίκτυο. Κοινωνικά γεγονότα, επίσης, που συνέβησαν στην Πηγή αυτήν την περίοδο εμπλουτίζουν το βιβλίο και απαντούν σε απορίες που εκφράζονται από τους αναγνώστες του. Τα βιώματα του Μαρίνου Σπυρ. Γαλανάκη είναι τόσο έντονα όσο και οι εικόνες που περιγράφει στην περιοχή του χωριού του, την Πηγή, στο «γκέτο» της, που έζησε ως μικρό παιδί, κοπέλι, εκείνα τα δύσκολα χρόνια.

Μιχάλης Τρούλης
Πρόεδρος της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ρεθύμνου