Επικαιρότητα
Άρθρογραφία
Ψυχαγωγία

Το μήνυμα των μικρών μαθητών

Κι όμως ακόμα και σε μικρά, σε αριθμό μαθητών, δημοτικά σχολεία, φράσεις… στέλνουν σημαντικά μηνύματα και μάλιστα σε μια εποχή που επιχειρείται να πολλαπλασιαστεί και να επικρατήσει η ξενοφοβία και ο ρατσισμός. «Όλοι είμαστε διαφορετικοί αλλά όλοι είμαστε ίσοι» αναγράφεται σε τοίχο του δημοτικού σχολείου Αποστόλων Αμαρίου και εδώ, ως φαίνεται, επικρατεί μια άλλη, και μάλιστα προχωρημένη σε περιεχόμενο αντίληψη για τις σχέσεις ανάμεσα στον εγχώριο και στον ξένο πληθυσμό των μεταναστών που είναι εγκατεστημένο εκεί. Αρκετά μπροστά, λοιπόν, σε τέτοιου είδους θέματα ο διευθυντής και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου που βάζουν σε πρώτη προτεραιότητα από τις μικρές ηλικίες τους μαθητές…