Επικαιρότητα
Άρθρογραφία
Ψυχαγωγία

Το νέο Δ.Σ. και Εξ. Επ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Αικατερίνης

Η ανακοίνωση 

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίας Αικατερίνης γνωστοποιεί ότι το νέο Δ.Σ. και Εξ. Επ. που εκλέχθηκαν στις τελευταίες αρχαιρεσίες του Συλλόγου, συστήθηκε σε Σώμα κατά την συνεδρίαση της 13/05/2022 όπως φαίνεται παρακάτω και για την επόμενη τριετία 2019-2022:   
                                                   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ………………………………………………………………...…Μηνάς Γρ. Μαυροειδής 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ………………………………..…….………………….….Δέσποινα Βελόγλου
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: …………………………….….................................…Ειρήνη Μουντράκη
ΤΑΜΙΑΣ:………………………… .………… ………………..………………Ελισάβετ Τσαγκουρνή 
ΕΦΟΡΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ: …………......…………………...Ειρήνη Ματθαιάκη
ΕΦΟΡΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ............………………...… Κυριακή Ντελή
ΕΦΟΡΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ: ……………………… .……………………….....Αντωνία Τσιράογλου
ΕΦΟΡΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΤΩΝ-ΧΟΡΗΓΙΩΝ:...Ειρήνη Ζερβού
ΕΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ…................Θεολ. Μαστροκούκος
 
                                                     ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Για την Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέχτηκαν σύμφωνα με την σειρά κατάταξης  οι: 
Σπύρος Δοκιανάκης, Γεωργία Αγκριθαράκη και Εμμ. Καταντωνάκης.