Επικαιρότητα
Άρθρογραφία
Ψυχαγωγία

Το νέο ΔΣ της Ομοσπονδίας Σωματείων Επαρχίας Αμαρίου

Διετούς διάρκειας

Στις 23-3-2017 και ύστερα από πρόσκληση του πλειονοψηφήσαντος  συμβούλου κ. Ιερωνυμάκη Ιωάννη συνήλθαν σε πρώτη συνεδρίαση τα εκλεγμένα από τις εκλογές στις 19-3-2017  μέλη  με αποκλειστικό θέμα τη συγκρότηση σε σώμα.

 Μετά από μυστική ψηφοφορία όπως ορίζει το άρθρο (12) του καταστατικού

πρόκυψε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας ως ακολούθως:
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           :Κραουνάκης Μ. Νικόλαος (ΒΡΥΣΣΕΣ)

Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                :Τσαγρής Κ. Μανώλης      (ΒΙΣΤΑΓΗ)

Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                : Βαμιεδάκης Παναγιώτης (ΜΕΡΩΝΑΣ)

ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                :Τσιουδάκης  Ε. Νικόλαος  (ΚΑΛΟΓΕΡΟΥ)

ΑΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                  :Μουρτζανός Μ. Βασίλειος (ΦΟΥΡΦΟΥΡΑΣ)

ΤΑΜΙΑΣ                                  : Ιερωνυμάκης Ιωάννης  (ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ)

ΑΝ.ΤΑΜΙΑΣ                            :Παραδεισανός Νικόλαος (ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ)

ΜΕΛΗ: Καναβάς Ιωάννης (ΑΜΑΡΙ), Δουλγεράκης Γεώργιος (ΑΝΩ ΜΕΡΟΣ), Δραμητινού Καλλιόπη (ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ), Ταταράκης Θεοχάρης (ΓΕΡΑΚΑΡΙ), Καπελώνη Α. Βασιλική (ΚΟΥΡΟΥΤΕΣ) Κουκλινός Δημήτριος (ΕΛΕΝΕΣ), Μανωλιτσάκης Στυλιανός (ΛΑΜΠΙΩΤΕΣ), Γαζοράκης Ευάγγελος (ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ), Τσουπάκης Γρηγόριος (ΝΙΘΑΥΡΗ),Λίτινας Σπύρος (ΠΛΑΤΑΝΙΑ), Καπετανάκης Κωνσταντίνος (ΠΛΑΤΑΝΟΣ), Σαββάκης Ιωάννης (ΠΑΤΣΟΣ).

                     ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

            Δραμιτινός Γεώργιος (ΚΑΛΟΓΕΡΟΥ)

           Μοναχογιός Δημήτριος (ΒΡΥΣΣΕΣ)

           Βαμιεδάκης Ε. Μύρων (ΜΕΡΩΝΑΣ)

**Επίτιμος Πρόεδρος Αντωνακάκης Στέφανος