Επικαιρότητα
Άρθρογραφία
Ψυχαγωγία

Το στενό των καλοκαιρινής ζωντάνιας

Στη φωτογραφία, η οδός Βιντσέντζου Κορνάρου, ένα όμορφο δρομάκι που η έξοδός του βγάζει στη «μεγάλη αγορά»

Ένα από τα πολλά γραφικά σοκάκια της παλιάς πόλης του Ρεθύμνου, άλλοτε τουρκόσπιτα στα χρόνια της παραμονής των Τούρκων στο νησί και στην πόλη. Στα ισόγεια των σπιτιών τα καλοκαίρια καλλιτέχνες και άνθρωποι της κουλτούρας, άλλοι δημιουργούν και άλλοι εκθέτουν γωνιές της πόλης αλλά και πρόσωπα που έχουν σχέση μαζί της. Δίδεται ένα άλλο κλίμα σε αυτούς τους χώρους και οι ξένοι που έχουν πληροφορηθεί από τον πολιτισμό της εντυπωσιάζονται. Είναι στη φωτογραφία η οδός Βιντσέντζου Κορνάρου, ένα όμορφο δρομάκι που η έξοδός του βγάζει στη «μεγάλη αγορά», όπως λέγονται παλαιότερα η οδός Αρκαδίου, που το καλοκαίρι έχει ζωντάνια και το χειμώνα είναι σε ανάπαυση…