Επικαιρότητα
Άρθρογραφία
Ψυχαγωγία

Το τσέρουκλο

Του ΚΙΓΚ

τσέρουκλο παιχνίδι κιγκ ποίημα

Τό τσέρουκλο πού παίζαμε
ποιός τό θυμάται τώρα ;
Στό ίσιο , στόν Ανήφορο 
Μά καί στήν κατηφόρα.
Χωστοπουλί , τυφλόμυγα,
Πινακοτή καί άλλα....
Καί παραμύθια απ τή γιαγιά
Όμορφα καί μεγάλα.
Τά χρόνια κι αν επέρασαν
Οι αναμνήσεις  στέκουν
Καί στό τελάρο τού μυαλού
Ανυφαντούδες πλέκουν.

Ρεθυμνο 27/5/2018

ΚΙΓΚ