Επικαιρότητα
Άρθρογραφία
Ψυχαγωγία

Τριήμερο Καινοτομίας της Περιφέρειας Κρήτης «InnoDays 2022»

Πρόκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής 
 
Η Περιφέρεια Κρήτης διοργανώνει τριήμερο με αναφορά στην Καινοτομία  και το οικοσύστημα της Περιφέρειας Κρήτης,  με τίτλο  InnoDays 2022 .
 
Το τριήμερο καινοτομίας InnoDays  2022 θα πραγματοποιηθεί  στις 25 - 27 Νοεμβρίου 2022, στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης (Γούβες Ηρακλείου) και φορέας υλοποίησης  είναι η Περιφερειακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Κρήτης (ΠΑΝΕΤΑΙΚ ΑΕ).
 
 
Το InnoDays 2022 θα περιλαμβάνει:
 
Περισσότερα από 100 εκθεσιακά περίπτερα από:
- μικρές & μεγάλες επιχειρήσεις,  που ανήκουν  ή συνεργάζονται ή επιδιώκουν συνεργασία με  το οικοσύστημα Καινοτομίας της Κρήτης 
 
- δημόσιους ή Ιδιωτικούς  φορείς, Οργανισμούς, Ιδρύματα και θεσμικούς Επενδυτές,  που υποστηρίζουν και προωθούν την καινοτομία στο πεδίο των επιχειρήσεων σε Εθνικό ή Περιφερειακό επίπεδο.
 
- ερευνητικά εργαστήρια ή εταιρίες τεχνοβλαστοί των Ακαδημαϊκών - Ερευνητικών Ιδρυμάτων της Κρήτης, με εφαρμογές ή προϊόντα καινοτομίας που συμβάλουν στην μετάβαση στην οικονομία της γνώσης.
 
25 έγκριτους ομιλητές σε διαλέξεις και στρογγυλά τραπέζια, με θεματικές ενότητες:
- τον ψηφιακό μετασχηματισμό 
 
- την πράσινη μετάβαση 
 
- τους μηχανισμούς υποστήριξης και χρηματοδότησης  της καινοτόμου  επιχειρηματικότητας.
 
Συναντήσεις Β2Β ή Β2G μεταξύ επιχειρήσεων, εργαστηρίων και φορέων στήριξης.
Παράλληλες Δράσεις που περιλαμβάνουν : 
- Μαραθώνιο Καινοτομίας (Hackathon) 
 
- Παρουσίαση και βράβευση αποτελεσμάτων  της δράσης Ακαδημαϊκής Καινοτομίας  «Φυτώριο Ιδεών».
 
Η Περιφέρεια Κρήτης καλεί:
 
Τις επιχειρήσεις της Κρήτης που αναπτύσσουν καινοτόμες διαδικασίες, υπηρεσίες ή προϊόντα και αναζητούν νέες ευκαιρίες συνεργασιών με εργαστήρια, άλλες επιχειρήσεις ή χρηματοδοτικούς οργανισμούς. 
Τις νεοφυείς επιχειρήσεις (start ups) της Κρήτης, που επιδιώκουν το επόμενο βήμα εξέλιξης.
Τις εγκαθιδρυμένες επιχειρήσεις της χώρας  με καινοτόμα προϊόντα, οι οποίες  επιθυμούν να αναπτύξουν συνεργασία με το ερευνητικό ή επιχειρηματικό οικοσύστημα καινοτομίας της Κρήτης.
                      να εκδηλώσουν το  ενδιαφέρον συμμετοχής τους ως εκθέτες στο InnoDays  2022
 
 
στην ηλεκτρονική φόρμα υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στη διεύθυνση: https://innodays.gr/request-2022/ , μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2022.
 
 
 
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του InnoDays: https://innodays.gr/