Επικαιρότητα
Άρθρογραφία
Ψυχαγωγία

Υπάρχει καμία αμφιβολία;

Δύο είδη "πιάνουν" κορυφή

χαρτί γραφείο είδη κορυφή

Η ζωή έχει διδάξει και αυτές οι διδαχές επιβεβαιώνονται καθημερινά. Τρεις από αυτές επέλεξε ο υπάλληλος δημοσίου οργανισμού στην Κρήτη και τις τοποθέτησε σε εμφανές σημείο του γραφείου του. Όντως, δυο είδη μπορούν να πιάσουν κορυφή στην Ελλάδα: Ο αετός και τα ερπετά. Υπάρχει καμιά αμφιβολία;