Επικαιρότητα
Άρθρογραφία
Ψυχαγωγία

Υποδοχή στα… αμμώδη βουναλάκια

«Η σοφία δε βρισκόταν στην κορυφή του σχολικού βουνού»

Με εμπνευσμένες, από τη ζωντανή ψυχούλα των μικρών παιδιών, προτάσεις, καλωσορίζουν καθένα στο σχολείο τους οι νηπιαγωγοί. Και πράγματι, «η σοφία δε βρισκόταν στην κορυφή του σχολικού βουνού», όπως αναφέρουν ψηλά στην είσοδο του σχολείου.  Αλλά  την βρίσκουν, «εκεί στα βουναλάκια από άμμο, στο νηπιαγωγείο», εκεί που την αναζητούν τα μικρά μαθητούδια και αρχίζει ο αγώνας για να διαμορφώσουν σιγά και σταθερά και σε ομαλές συνθήκες τους χαρακτήρες τους . Όλα τούτα γίνονται στο 2ο ολοήμερο νηπιαγωγείο  Ατσιποπούλου, λίγα χιλιόμετρα δυτικά της πόλης του Ρεθύμνου…