Επικαιρότητα
Άρθρογραφία
Ψυχαγωγία

Χρήσιμες φράσεις στο… παγκάκι

«Το φως δίδει χρώμα στα λουλούδια και αγάπη στη ζωή»

Σε κάθε παγκάκι στη λεωφόρο Δικαιοσύνης, στο κέντρο του Ηρακλείου, υπάρχει στην άκρη του και μια χρήσιμη φράση που θα την βάλει στο μυαλό του και θα την επεξεργαστεί όποιος καθίσει  για να ξαποστάσει ή για να συναντήσει κάποιον που του έδωσε ραντεβού! Θα διαβάσει, λοιπόν, στην άκρη του καθίσματος: «Αυτός που δεν είναι ευχαριστημένος με αυτά που έχει, δεν θα είναι ευχαριστημένος ούτε με αυτά που θα ήθελε να έχει». Ή, «Το φως δίδει χρώμα στα λουλούδια και αγάπη στη ζωή».