Επικαιρότητα
Άρθρογραφία
Ψυχαγωγία

Χόρτα, κουκιά και αγκινάρες στη νηστεία…

Εκείνο το πρωί, πάντως, παραμονές της Μεγάλης Εβδομάδας «ημέρες νηστειών», καθάριζαν τα υγιεινά βουρβάσταχα που βρήκαν στην εξοχή, κουκιά και αγκινάρες…

νηστεία χωριό γιαγιά χόρτα κουκιά

Στους 68 που παραμένουν στα Πάνω Σαχτούρια, η μεγάλη πλειοψηφία ηλικιωμένοι, είναι και η Βασιλική Αποστολάκη - Ανδριανάκη, που είναι στα 90 χρόνια της και η Μαρία Βλαχάκη-Νικολακάκη, κατά είκοσι χρόνια μικρότερή της.

Βρίσκονται καθημερινά μαζί στη γειτονιά του «Πετρέ», που είναι το σπίτι της δεύτερης κι όταν δεν προετοιμάζουν το φαγητό της ημέρας, ασχολούνται με την κουβέντα για τα συμβαίνοντα στο χωριό τους ή αλλού!

Εκείνο το πρωί, πάντως, παραμονές της Μεγάλης Εβδομάδας «ημέρες νηστειών», καθάριζαν τα υγιεινά βουρβάσταχα που βρήκαν στην εξοχή, κουκιά και αγκινάρες…