Επικαιρότητα
Άρθρογραφία
Ψυχαγωγία

Ψήφισμα ΔΣ για τους παρατασιούχους εργαζομένους στην καθαριότητα

Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου για την μετατροπή συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου σε αορίστου χρόνου  για τους εργαζόμενους στην Kαθαριότητα

Με ομόφωνη απόφαση του το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου , ενόψει της επικείμενης εκδίκασης των ασφαλιστικών μέτρων των παρατασιούχων-εργαζομένων στην Kαθαριότητα, με δικάσιμο στις 25/10/2019,  επισημαίνει ότι το προσωπικό που απασχολείται στην Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου ,στο σύνολο του καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

Και για αυτόν τον λόγο, με την ψήφο του συναινεί ομόφωνα, ενώπιον τόσο του Δικαστηρίου των ασφαλιστικών μέτρων όσο και του Δικαστηρίου της κύριας αγωγής, να παραμείνουν οι παρατασιούχοι – εργαζόμενοι στην εργασία τους και να μετατραπούν οι συμβάσεις τους σε συμβάσεις Αορίστου Χρόνου.