Επικαιρότητα
Άρθρογραφία
Ψυχαγωγία

335.000 ευρώ για το γήπεδο στο Σπήλι

«Επισκευή και συντήρηση του γηπέδου ποδοσφαίρου της Τ.Κ. Σπηλίου  Δήμου Αγίου Βασιλείου»

γήπεδο Σπήλι εκσυγχρονισμός ταταράκης δήμος αγίου βασιλείου

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών η ένταξη  του έργου «Επισκευή και συντήρηση του γηπέδου ποδοσφαίρου της Τ.Κ. Σπηλίου  Δήμου Αγίου Βασιλείου» προϋπολογισμού 355.000 ευρώ στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών  εγκαταστάσεων των Δήμων» του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ.

Η συγκεκριμένη πίστωση συμβάλει στον εκσυγχρονισμό και την λειτουργική αναβάθμιση του γηπέδου Σπήλιου (κατασκευή νέων κερκίδων στην δυτική πλευρά, στέγαστρο, νέα αποδυτήρια κτλ) καλύπτοντας  τις αθλητικές ανάγκες της περιοχής. Αξίζει  να σημειωθεί ότι ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι ο πρώτος στην Ελλάδα που έλαβε την συγκεκριμένη χρηματοδότηση αφού είχε υποβάλει έγκαιρα πλήρη φάκελο και είχε λάβει την σύμφωνη γνώμη από το Υπουργείο Αθλητισμού.