Επικαιρότητα
Άρθρογραφία
Ψυχαγωγία

«Αισθάνομαι τη Φύση»... για παιδιά 2-4 ετών

Κύκλος Πέντε Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στο ΜΦΙΚ - Έναρξη 2ου κύκλου: 25 Νοεμβρίου 2017

Το Σάββατο 25 Νοεμβρίου αρχίζει στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης ο νέος κύκλος των πέντε Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων για παιδιά 2-4 ετών «Αισθάνομαι τη Φύση».

Ο κύκλος «Αισθάνομαι τη Φύση» αποτελείται από τα παρακάτω πέντε Εκπαιδευτικά Προγράμματα: «Αγγίζω τη Φύση», «Βλέπω τη Φύση», «Γεύομαι τη Φύση», «Μυρίζω τη Φύση», «Ακούω τη Φύση», τα οποία πραγματοποιούνται σε πέντε συνεχόμενα πρωινά Σαββάτου, από τις 11:30 πμ - 12:30 μμ.

Στόχος των πέντε Προγραμμάτων είναι να δώσει στα παιδιά τα ερεθίσματα, σύμφωνα με τα αναπτυξιακά τους χαρακτηριστικά, που θα τα παροτρύνουν να αντιληφθούν το φυσικό τους περιβάλλον μέσα από τα εργαλεία που τους προσφέρει το σώμα τους.