Επικαιρότητα
Άρθρογραφία
Ψυχαγωγία

«Δικαίωμα και Ευθύνη για το Περιβάλλον» στην Κρύα Βρύση

Την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018 στο Παλαιό Δημοτικό Σχολείο, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Οι 35 Εθνομάρτυρες» και τον Δήμο Αγίου Βασιλείου

life natura κρύα βρύση «Δικαίωμα και Ευθύνη για το Περιβάλλον»

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης-Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΠΚ-ΜΦΙΚ) στο πλαίσιο του έργου LIFENaturaThemis(LIFE14 GIE/GR/000026) υλοποιεί εκστρατεία ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης των φορέων και των πολιτών της Κρήτης με τίτλο «Δικαίωμα και Ευθύνη για το Περιβάλλον», η οποία αφορά στην ανάδειξη των επιπτώσεων της περιβαλλοντικής αυθαιρεσίας και παραβατικότητας στην τοπική ανάπτυξη, την οικονομική πρόοδο και την κοινωνική ευημερία του νησιού.

Αντικείμενο του έργου LIFE Natura Themis είναι αρχικά η καταγραφή, στατιστική ανάλυση και παρακολούθηση των δεδομένων που αφορούν στην περιβαλλοντική παραβατικότητα και τα περιβαλλοντικά εγκλήματα που τελούνται διαχρονικά στην Κρήτη. Απώτερος σκοπός του έργου είναι η συνειδητοποίηση εκ μέρους των φορέων ότι το περιβαλλοντικό έγκλημα αποτελεί  ένα ξεχωριστό πεδίο του Ποινικού Δικαίου και ότι υπάρχει ατομική ευθύνη για την πρόληψη και αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημίας. Μέσω του προγράμματος θα επιχειρηθεί η καλλιέργεια δεξιοτήτων σε προανακριτικούς υπαλλήλους, προκειμένου να προλαμβάνουν και να διώκουν αποτελεσματικά το περιβαλλοντικό έγκλημα, προβαίνοντας ταυτόχρονα στην κατά το δυνατόν καλύτερη αποκατάσταση της ζημίας στο περιβάλλον, αλλά και η ενημέρωση των κατοίκων των περιοχών NATURA 2000 για την παράνομη δραστηριότητα στις περιοχές τους, η οποία προσβάλλει την τοπική ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την οικονομική πρόοδο του τόπου.

Η βασική επικοινωνιακή εκστρατεία περιλαμβάνει την παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού, τη διεξαγωγή συνεδρίων, σεμιναρίων, ημερίδων, ανοιχτών εκδηλώσεων, τη δημιουργία και λειτουργία δύο Παρατηρητηρίων Περιβαλλοντικού Δικαίου (σε Ανατολική και Δυτική Κρήτη αντίστοιχα), τον σχεδιασμό και τη λειτουργία εφαρμογής για έξυπνες συσκευές και άλλα (περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του έργου www.lifethemis.eu).

Στο πλαίσιο αυτό, η εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού με τίτλο «Δικαίωμα και Ευθύνη για το Περιβάλλον», συνεχίζεται με τη διοργάνωση της 2ης ημερίδας του έργου την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018 στις11.00-14.00 στην Κρύα Βρύση Δήμου Αγίου Βασιλείου σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κρύας Βρύσης «Οι 35 Εθνομάρτυρες» και την υποστήριξη του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Παλαιό Δημοτικό Σχολείο της Κρύας Βρύσης.

life natura κρύα βρύση «Δικαίωμα και Ευθύνη για το Περιβάλλον»

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 

11.00-11.20           Εγγραφές συμμετεχόντων-Χαιρετισμοί

11.20-11.40           Το έργο LIFE NATURA Themis: κυριότερες δράσεις και στατιστικά στοιχεία. Δρ. Έλσα Γεωργοπούλου, Βιολόγος, ΠΚ-ΜΦΙΚ.

11.40-12.00           Περιβαλλοντική προστασία στα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Δρ. Γιώργος Παπακωνσταντής, Πρώην επίκουρος καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης και ανώτατος αξιωματικός Αστυνομίας ε.α.

12.00-12.20          Διοικητικές αποτυχίες και κενά στη νομοθεσία. Ιωσηφίνα Σαριδάκη, Δικηγόρος, μέλος Δικηγορικού Συλλόγου Ρεθύμνου.

12.20-12.40          Διάλειμμα

12.40-13.00           Διοικητική διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών NATURA 2000 στην Κρήτη. Βασίλης Σαμαριτάκης, Δασολόγος, Εξωτερικός Συνεργάτης, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.

13.00-13.20           Βιοποικιλότητα και οικοσυστημικές υπηρεσίες στις περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη. Δρ. Έλσα Γεωργοπούλου, Βιολόγος, ΠΚ-ΜΦΙΚ.

13.20-13.40           Η επίδραση και οι επιπτώσεις της απουσίας χωρικού σχεδίου για την αγροτική γη. Δρ Αλέκος Στεφανάκης, Κτηνίατρος, Πρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ-Παράρτημα Κρήτης.

13.40-14.00           Συζήτηση.

 

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη για το κοινό.