Επικαιρότητα
Άρθρογραφία
Ψυχαγωγία

Απονομή βεβαιώσεων σε εργαζόμενους των δομών της Κοινωνικής Υπηρεσίας

Παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Υγιεινή και  Ασφάλεια των Τροφίμων»

Την Τετάρτη 7 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο της Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης κας Μαρίας Λιονή, η απονομή Βεβαιώσεων σε εργαζόμενους των δομών της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρεθύμνου οι οποίοι παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Υγιεινή και  Ασφάλεια των Τροφίμων». Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα υλοποιήθηκε τη Δευτέρα 22/05/2023 και Τετάρτη 24/05/2023 από 16.00 έως 20.15 και το ολοκλήρωσαν με επιτυχία 11 συμμετέχουσες.
Στη μικρή τελετή απονομής των βεβαιώσεων παρευρέθηκαν επίσης η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Ρεθύμνης Δρ. Άννα Ελευθεριάδου-Γκίκα, ο Διευθυντής Ανάπτυξης της Π.Ε. Ρεθύμνης κ. Δαράκης Μιχαήλ, η κα Τσεκούρα Δήμητρα οικονομικός υπεύθυνος προγραμμάτων Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ και ο κ. Πίτερης Χαράλαμπος-Νικόλαος Αν. προϊστάμενος τμήματος Παιδείας, ΔΒΜ και Απασχόλησης ο οποίος ήταν και ο εκπαιδευτής τους προγράμματος που εγκρίθηκε από τον ΕΦΕΤ.
Οι συμμετέχουσες μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στις διαδικτυακές εξετάσεις πιστοποίησης του ΕΦΕΤ.     
Στο πρόγραμμα οι συμμετέχουσες είχαν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με τις θεματικές ενότητες: Εισαγωγή στην ασφάλεια τροφίμων, Μικροοργανισμοί και χαρακτηριστικά αυτών, Τροφοδηλητηριάσεις και η παρεμπόδισή τους, Τροφοδηλητηριάσεις και η παρεμπόδισή τους, Ατομική υγιεινή και συμπεριφορά του χειριστή τροφίμων, Το εργασιακό περιβάλλον, Πρακτικές Καθαρισμού, Κοινά μιάσματα και έλεγχος αυτών, Νομοθεσία Υγιεινής Τροφίμων, Αρχές HACCP.
    
Η υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου συμπεριλαμβάνεται στην ευρύτερη συνεργασία που έχει αναπτύξει η Περιφέρεια Κρήτης μέσω του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ με τον Δήμο Ρεθύμνης.   

Η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης, κα Μαρία Λιονή, δήλωσε τα ακόλουθα:

«Αποδεικνύουμε για άλλη μια φορά ότι όλα αυτά τα χρόνια  η Περιφέρεια Κρήτης έχει καλλιεργήσει ένα γόνιμο κλίμα συνεργασίας και στον τομέα της Δια Βίου Μάθησης μέσω του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ. Έχουμε σαφή  προσανατολισμό στη συνεχή αναβάθμιση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των στελεχών του Δημοσίου Τομέα, οι οποίοι καθημερινά παρέχουν σημαντικό έργο, ιδιαίτερα σε ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού».