Επικαιρότητα
Άρθρογραφία
Ψυχαγωγία

Δε χρειάζεται αυτοκίνητο και καύσιμα!

Ο τελευταίος μυλωνάς μετακινείται ... με το γάιδαρο και ζεσταίνεται, το χειμώνα, με ξύλα.

αντώνης λουκάκης υποζύγιο καυσόξυλα

Γιατί να πάρει αυτοκίνητο, γιατί να πάρει καύσιμα ο Αντώνης Λουκάκης;

Στον τρόπο ζωής των παλαιών Κρητικών, δεν υπάρχουν ούτε τα ακριβά αυτοκίνητα (ούτε καν αυτοκίνητα!), ούτε η θέρμανση με υγρά καύσιμα ή φυσικό αέριο. Κάποιοι, σήμερα, επιλέγουν να βιώνουν τις μέρες τους με τις παραδοσιακές συνθήκες. Άλλωστε, από τότε που γεννήθηκαν, μέσα στις πολύμορφες δυσκολίες ανατράφηκαν, αντρώθηκαν και δημιούργησαν οικογένειες.

Ο Αντώνης Λουκάκης στο Σπήλι είναι αγρότης και ήταν και ο τελευταίος μυλωνάς των αλευρόμυλων της κωμόπολης, πριν δεκαετίες, όταν λειτουργούσαν.

Νέος στη μαύρη γερμανοκατοχή, έμελε με τη λήξη της, «να μπει στο σωστό δρόμο» παρακολουθώντας για 33 μήνες την προπαγάνδα στο κολαστήριο της Μακρονήσου, κατά του Μπολσεβικισμού.

Χωρίς απαιτήσεις από τη ζωή του, συνεχίζει να ζει λιτά έχοντας σκληρές μνήμες από τα νεανικά του χρόνια. Δεν χρειάζεται ούτε αυτοκίνητο αφού είναι ταγμένο στις μετακινήσεις του ... το υποζύγιο!

Δε χρειάζεται ούτε υγρά καύσιμα, γιατί με τα ξύλα που συγκεντρώνει από την εξοχή εξασφαλίζει τη θερμοκρασία στο σπίτι του το χειμώνα. Άλλωστε οι τιμές των καυσίμων στις μέρες μας είναι ασύμφορες…