Επικαιρότητα
Άρθρογραφία
Ψυχαγωγία

Η γιορτή της Μάνας

Γράφει ο Κωστής Ι.Γ Καλλέργης (ΚΙΓΚ)

 Γιορτή τής μάνας σήμερα!
Γιόρταζε κι η δική μου.
Η μιά.Η ανυπέρβλητη.
Γλυκειά! Μοναδική μου.

Μάνα μου πώς τ αναζητώ
Τά κανακέματά σου...
Καί πώς σάν χάδια από ψηλά
νοιώθω τά βλέμματά σου !

Καθένα μας σέ αγκαλιά
από παιδί γεννιέται.
Είναι η Άγια Αγκαλιά
πού δέν αποξεχνιέται.

Καθένας μας παιδί Θεού
Με Παναγία μάνα!
Αυτό θά πρέπει νά λαλεί
μέσα μας μιά καμπάνα!
9/5/2021
Κωστής Ι.Γ. Καλλέργης
ΚΙΓΚ.

Κιγκ