Επικαιρότητα
Άρθρογραφία
Ψυχαγωγία

Στο Φραγκοκάστελλο η κινητή φωτογραφική έκθεση για τις περιοχές NATURA

Η έκθεση θα παραμείνει στο Φραγκοκάστελλο έως και τα τέλη Αυγούστου

life natura value crete

Στο πλαίσιο των δράσεων επικοινωνίας του έργου ‘’LIFE Natura 2000 Value Crete’’ το Πανεπιστήμιο Κρήτης-Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ) θα μεταφέρει κινητή φωτογραφική έκθεση στο κάστρο του Φραγκοκάστελλου, 12 km ανατολικά από την χώρα των Σφακίων, την Πέμπτη 28 Ιουλίου 2016 και θα διαρκέσει μέχρι τα τέλη Αυγούστου.

Η έκθεση θα παραμείνει στο Πολιτιστικό Κέντρο Αλικάμπου μέχρι την Τρίτη, 26 Ιουλίου 2016. Έπειτα θα τοποθετηθεί στο κάστρο του Φραγκοκάστελλου όπου κάτοικοι της περιοχής και επισκέπτες-τουρίστες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις περιοχές Natura 2000 της Κρήτης καλύτερα.

Η έκθεση φωτογραφίας διακρίνεται σε 3 θεματικές ενότητες: ορεινά, παράκτια και αγροτικά οικοσυστήματα. Μέσα από αυτές αναδεικνύονται δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στη φύση, καθώς και προτάσεις ορθών πρακτικών εκμετάλλευσης της όπως: οικοτουρισμός, αγροτική ανάπτυξη με σκοπό τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και των φυσικών πόρων, όπως επίσης και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Η έκθεση θα παραμείνει στο Φραγκοκάστελλο έως και τα τέλη Αυγούστου 2016.

Η παραπάνω δράση υλοποιείται από το ΜΦΙΚ στο πλαίσιο του προγράμματος «LIFENatura2000 ValueCrete» («Οι οικολογικές υπηρεσίες, τα κοινωνικά οφέλη και η οικονομική αξία των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στις περιοχές Natura 2000 στην Κρήτη» - LIFE13 INF/GR/000188). Στο έργο, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ποσοστό 50% και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), συνεργάζονται επίσης η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης – Διεύθυνση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών και η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (ΕΟΕ).

Τα προγράμματα LIFEτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εικοσιπέντε χρόνια τώρα στην υπηρεσία της προστασίας του περιβάλλοντος, ενημερώνουν, ευαισθητοποιούν και διαμορφώνουν την περιβαλλοντική συνείδηση, τον σεβασμό και την προστασία της φύσης και των φυσικών πόρων σε τοπικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Πλουμή Τάνια: 2810-393293, e-mail: taniaploumi@nhmc.uoc.gr

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Κυριακοπούλου Νίκη, e-mail: niki@nhmc.uoc.gr