Επικαιρότητα
Άρθρογραφία
Ψυχαγωγία

Χώρος παραμονής και αναψυχής

Το πάρκο, μέσα στο πράσινο κερδίζει, κάθε μέρα και νέους επισκέπτες

Πάρκο Γεωργιάδη Αναψυκτήριο Δήμος Ηρακλείου κόσμος

Καθιερώνεται  μέσα στο τσιμέντο που περικλείει την περιοχή το αναβαθμισμένο σε χώρο παραμονής και αναψυχής πάρκο Γεωργιάδη, παρά το γεγονός ότι μέχρι να αρχίσουν τα έργα  ανάπλασης, όταν ξεκίνησαν, θα έπρεπε τα συνεργεία να αναμένουν έως ότου κοπάσουν οι διαμαρτυρίες μερίδας πολιτών που εναντιώνονταν. Και σήμερα που το πάρκο παραδόθηκε στην κοινή χρήση αποτελεί ένα ευχάριστο χώρο για καφέ και συζήτηση. Το πάρκο, μέσα στο πράσινο κερδίζει, πάντως, κάθε μέρα και νέους επισκέπτες και ο δήμος που το αναβάθμισε, σίγουρα δικαιώνεται έστω και εκ των υστέρων…