Επικαιρότητα
Άρθρογραφία
Ψυχαγωγία

“Η προστασία της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta στην Κρήτη”

Τη ∆ευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 10:00 πμ.

προστασία χελώνα caretta

​Η Περιφέρεια Κρήτης σας προσκαλεί σε συνάντηση εργασίας με θέμα

“Η προστασία της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta στην Κρήτη”

Η πρόσκληση απευθύνεται σε ∆ημόσιους Φορείς που εμπλέκονται στη διαχείριση και προστασία του αιγιαλού και της παραλίας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην κεντρική αίθουσα της Αντιπεριφέρειας Ρεθύμνου (κτίριο πρώην Νομαρχίας Ρεθύμνου) τη ∆ευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 10:00 πμ.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα γίνει ενημέρωση για την αποτελεσματικότητα των εφαρμοζόμενων μέτρων διαχείρισης στην προστασία της Caretta caretta. Θα ακολουθήσει συζήτηση για τη συμβολή των εμπλεκόμενων δημόσιων φορέων στην εφαρμογή του θεσμικού καθεστώτος προστασίας.